De factuur

Als u producten en/of diensten via de website bij ons bestelt, ontvangt u een genummerde, gedateerde factuur voor het verschuldigd bedrag. Abonnementen voor de alarmcentrale (AC) en voor onderhoud (OH), worden gefactureerd in de maand voorafgaande aan de abonnementsperiode.

Storingsdiensten worden achteraf gefactureerd. Manbeveiligingsdiensten worden in de maand van de dienst gefactureerd.  

Indien u vragen heeft m.b.t. de factuur, gelieve contact te maken met onze afdeling Klantenservice. Houd daarbij de desbetreffende factuur bij de hand. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer: 476433, optie 2.

Omzetbelasting.

Op alle facturen staat vermeld of zij inclusief of exclusief omzetbelasting zijn. Voor sommige van onze diensten bedraagt de omzetbelasting momenteel 8%.

Wijze van betaling.

Gelieve ter voorkoming van onnodige stagnatie in de dienstverlening het verschuldigde vóór het verstrijken van de betalingstermijn te voldoen door storting of overschrijving op één van onze bankrekeningen:

DSB

  • SRD 10.13.394
  • USD 04.34.302
  • Euro 45.91.712 

Republic Bank

  • SRD 012.03.60.673
  • USD 012.80.32.683

Hakrinbank

  • SRD 20.67.22.393
  • USD 20.69.04.165 

Finabank

  • SRD 19.01.354
  • USD 19.01.362

Vergeet niet het factuurnummer te vermelden in uw betalingsopdracht!

Indien u er de voorkeur aan geeft is ook betaling per cheque, in contanten of middels het B-nets POS apparaat mogelijk aan onze kassa op de afdeling Finance op ons hoofdkantoor aan de Burenstraat 33.

Betalingstermijn.

Op alle PPS facturen is een vervaldatum vermeld. Dat is de datum waarop de met u overeengekomen betalingstermijn verstrijkt. Bij overschrijding van de betalingstermijn zullen wij u er telefonisch en zo nodig ook schriftelijk op attenderen. In geval u niet tijdig aan uw betalingsverplichtingen mocht kunnen voldoen, verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Wij zullen anders helaas genoodzaakt zijn de dienstverlening, zonder voorafgaande melding, op te schorten.

Desgewenst verstrekken wij gaarne een overzicht van openstaande posten.

N.B. Als u eenmaal gefactureerd bent, is het niet meer mogelijk te annuleren. Heeft u niet tijdig opgezegd of is het u ontgaan, dan verwijzen wij u naar onze overeenkomst voor de in acht te nemen opzegtermijn. Controleer regelmatig welke abonnementen u bij ons heeft lopen en voor welke periode.