Man-beveiliging

Data uit de VS en Europa met betrekking tot de beschikbaarheid van fysieke beveiliging in de vorm van beveiligingsagenten laat duidelijk de correlatie zien tussen de aanwezigheid van beveiligingsagenten en de verminderde kans op een overval.

Waarom kiezen voor beveiligingsagenten van PPS? Naast het feit dat wij 24 uur per dag volledig geüniformeerde beveiligingsagenten kunnen bieden, welke enkel in shiftverband werken zodat ze altijd goed uitgerust en alert zijn om hun taken optimaal uit te voeren, bieden wij u de zekerheid dat wij uitsluitend adequaat opgeleide beveiligingsagenten ter beschikking stellen met oog voor detail en een instinct voor de detectie van ongewone situaties. Onze beveiligingsagenten zijn altijd minimaal uitgerust met een draadloos communicatiemiddel en een PR-24 wapenstok en voeren regelmatig controlerondes uit.

Om zo goed als mogelijk in te kunnen spelen op de vraag uit verschillende sectoren van de markt, krijgen onze beveiligingsagenten naast de reguliere trainingen op het gebied van beveiliging ook regelmatig algemene hospitality trainingen. Daarnaast verzorgen wij frequent trainingen aan onze medewerkers welke gericht zijn op specifieke sectoren, waaronder de mijnbouwindustrie. Ten behoeve van de kwaliteitsborging alsmede de klanttevredenheid, zijn onze beveiligingsagenten onder 24-uurs patrouillerende supervisie en worden regelmatige controles uitgevoerd op basis van een in overleg met u opgestelde postorder vanuit ons hoofdkwartier.

Met de introductie van het Remote Security Center is het inmiddels ook mogelijk om te kiezen voor een combinatie van een videomonitoringssysteem en beveiligingsagenten.

De meerwaarde die PPS biedt, ligt voornamelijk in de tijdige signalering van een ongewenste situatie en de daarop gevolgde alarmopvolging, welke wordt ingezet met behulp van onze Meldkamer. Hierbij kan, afhankelijk van de situatie en indien nodig, de assistentie van de politie en de brandweer snel worden ingeroepen.

Interesse? Neem contact met ons op voor het maken van een kosteloze analyse van uw te beveiligen object.

Manbeveiliging-inzet