Remote Security Center

Een recente en unieke ontwikkeling in de beveiligingssector van Suriname is de lancering van het PPS Remote Security Center (RSC).

Onze dienstverlening voorziet in het volgende:

  • Vroege visuele detectie
  • Snelle alarmverificatie
  • Grote kans om criminelen te arresteren
  • Minimaliseer of voorkom zelfs verlies en schade
  • Kostenbesparingen

Alarm- en video verificatie
Real-time verificatie van een alarmmelding door middel van videobeelden, met de mogelijkheid van pre-continue en post-continue video vergroot de kans dat criminelen worden opgepakt. Het voorkomt of minimaliseert schade en / of diefstal. Door toevoeging van een- of tweerichting audio kan ons Remote Security Center hoorbaar communiceren met onbevoegde personen, waardoor (extra) schade en / of diefstal wordt voorkomen.

Remote Guard Tours
Camera’s worden bewaakt volgens een vooraf bepaalde frequentie en regels die door onze klanten zijn vastgesteld. Indien er ongewenste activiteiten en / of bezoekers worden waargenomen, wordt een volledige beschrijving van deze activiteiten en / of personen, inclusief snapshots en korte video’s, aan de klant en indien nodig aan de autoriteiten meegedeeld. Met de toevoeging van een- of tweerichting audio kan deze service ook worden gebruikt als een kostenbesparend alternatief voor fysieke beveiligingsmedewerkers.

Video (snapshots) Audits
Het op afstand begeleiden onze “extra set ogen” bedrijfsactiviteiten en eigendommen volgens een vooraf bepaald protocol. De rapporten, die snapshots bevatten, zijn de ultieme tool om de naleving van het bedrijfsbeleid in de hele organisatie te controleren, schade of verliezen te voorkomen en de prestaties en productiviteit van werknemers te verbeteren.